0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
M V H

Medelsvensken

Medelsvenskens konsumtion orsakar utsläpp på 8 ton CO2e per år. (Källa: Naturvårdsverket 2010)

Världsmedel

Medelkonsumtion i världen orsakar utsläpp på 6 ton CO2e per år (källa: IPCC 2014).

Hållbar utveckling

Den hållbara nivån ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa.

ton CO2e/år

Hur mycket reser du med buss?

Visste du att...

Av landets 13 000 bussar drivs endast 8 procent av biogas som är ett förnybart drivmedel?
(Källa: IVL)

Hur mycket reser du med tåg?

Visste du att...

Trafikverket i huvudsak köper in förnybar el till all elektrisk tågdrift i Sverige?
(Källa: Trafikverket)

Hur mycket reser du med vanlig färja? T.ex. Finlandsfärja.

Ange restiden i timmar/år:

Visste du att...

Skrovform, drivlina, bränsle och körstil påverkar bränsleförbrukningen i en motorbåt?

Hur mycket reser du med snabbfärja? T.ex. Gotlandsfärjan eller pendelfärja.

Ange restiden i timmar/år:

Om du har fritidsbåt, hur många liter bränsle förbrukas per år?

Liter bensin eller diesel per år:

Hur mycket reser du med motorcykel?

Ange sträckan i mil/år:

Hur mycket reser du med moped?

Ange sträckan i mil/år:

Om Klimatkontot Arrow  |   Hjälp Arrow  |  
Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL är ett fristående forskningsinstitut som sedan 1966 arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.